Energivejlederen

Energi – CO2 – Klima – Solceller – Økonomi

Har du/I overvejet et eller flere af ovenstående emner i forbindelse med boligen, så vil en gennemgang af bygningen – og det nuværende forbrug – være et godt værktøj til fremtidige overvejelser og beslutninger for forbedring, evt. ved køb eller salg, hvad energirigtige tiltag angår.

Hvordan er komforten i boligen?
* Kuldeindfald ved vinduer og døre.
* Træk og utætheder ved loft, gulv, vinduer og døre.
* Kolde gulve/store temperatur forskelle.
* Fugt/skimmel på kolde overflader.
* Ventilation/udluftning.

Som tømrer og bygningskonstruktør har jeg en bred baggrund fra byggeriet – og som Energivejleder – de rette værktøjer til at skabe en god dialog omkring ønsker/behov for alt fra små billige udskiftninger til større tværfaglige forbedringer.

Man kan finde gode tiltag for under 10.000,-, men man kan også hurtigt få brugt 100.000,- det forkrete sted, der er som regel 10-20 punkter at gå i gang med, nogle er dyre og giver boligen et stort plus i komforten og salgsværdi, men er ikke tilbagebetalt på kort tid. Andre små forbedringer, som oftest let overses, kan tjene sig selv hjem inden et år.